يکي از محصولات شرکت آزاد فيلتر ، فيلترهاي لانه زنبوري و هپا ميباشد که کاملا به صورت اتوماتيک و با کمترين دخالت نيروي انساني در اين شرکت توليد ميگردند .

فيلترهاي مورد نظر توسط اين شرکت در کلاس هاي فيلتراسيون EU6 الي EU15 توليد ميشود .

کليه فيلترهاي توليد شده پس از توليد توسط دستگاه Laser Particle Counterتست شده و گواهي تاييديه صادر ميشود .

کاربرد اين نوع فيلترها در صنايع پزشکي ، بيمارستانها ، داروسازي ها ، اتاق هاي تميز ، صنايع خودروسازي ، صنايع اتمي ، صنايع نظامي ، هواي ورودي توربين ها و کمپرسورها ميباشد .

ابعاد فيلتر :بر اساس درخواست

کلاس فيلتر : EU6 الي EU15

جنس فريم : MDF ، آلومينيوم ،پلاستيک ، آهن گالوانيزه ، Stainless Steel

اين شرکت فيلترهاي مورد نظر را جهت کاربرد در هواي دماي بالا تا 385 درجه سانتيگراد توليد مينمايد .