کاربرد اين نوع فيلترها در کمپرسورهاي گاز در يونيت هاي Dry Gas Seal ميباشد که با توجه به حساسيت در اين يونيت ها بايد گاز قبل از ورود به يونيت در حد مشخص شده فيلتر گردد که از اين نوع فيلترها عبور داده ميشود .

مدياي فيلترهاي Dry Gas Seal :

Stainless Steel Sintered Metal , Micro Fiber Glass

ميکروريتينگ :

1 الي 10 ميکرون

ويژگي هاي فيلترهاي توليد شده توسط شرکت آزاد فيلتر :

توليد فيلتر با بدنه Stainless Steel

عدم استفاده از چسب در فيلتر مورد نظر با مدياي Stainless Steel Sintered Metal و استفاده از سيستم جوش جهت اتصال سر و ته به مديا و گارد فيلتر

استفاده از چسب کاملا مقاوم در فيلترهاي مورد نظر با مدياي Micro Fiber Glass