چاپ
دسته: اطلاعات
بازدید: 2514

شرکت آزاد فیلتر از سال 1374 به طور رسمی ثبت و در زمینه تولید انواع فیلترهای صنعتی فعالیت دارد . محصولات این شرکت با توجه به نیاز صنایع مختلف در زمینه فیلتراسیون صنعتی میباشد که شامل انواع فیلتر و یونیت های فیلتراسیون سیالات مختلف از قبیل هوا ، آب ، روغن ، سوخت ، گلایکول ، آمین ، گاز و غیره میباشد .

لازم به ذکر است این شرکت دارای واحد آمایشگاه میباشد که مدیای فیلتر و نیز فیلترهای تولید شده را تست و آزمایش مینماید . تجهیزات آزمایشگاه این شرکت شامل موارد ذیل میباشد :

1- دستگاه تست فیلترهای مایعات (سوخت ، روغن ، گلایكول ……)

موارد تست و اندازه گیری

الف – تست Bubbel جهت كنترل نشتی در فیلترها

ب – اندازه گیری میزان جریان عبوری سیال

ج – اندازه گیری اختلاف فشار قبل و بعد از فیلتر

د –اندازه گیری میزان تحمل فشار فیلتر برحسب فشار استاتیك در سیستم عملكرد فیلتر

ر – اندازه گیری میزان پارتیكل عبوری از فیلتر وتعریف راندمان فیلتراسیون با كنترل میزان آلودگی در قبل از فیلتر و بعد از فیلتر ( در این آزمایش نمونه های استخراج شده به آزمایشگاه های معتبر و دارای تائیدیه هایی نظیر البرز تدبیر كاران و توان كاو و……) ارسال می گردد.

2- گروه های تست مدیا و چسب فیلتر به لحاظ مقاومت دمائی و فرسودگی

الف – كوره تست با قابلیت اعمال 50 درجه سانتیگراد تا 350 درجه

ب – كوره تست با قابلیت اعمال 50 درجه الی 950 درجه سانتیگراد

3- تونل تست فیلترهای هوا ( طبق استاندارد EN779 )

الف – اندازه گیری سرعت جریان هوا

ب – اندازه گیری حجم جریان هوا

پ – اندازه گیری اختلاف فشار قبل و بعد از فیلتر

ت – تست پارتیكل قبل و بعد از فیلتر بوسیله دستگاه Lazer particle counter ساخت شركت TSI با حساسیت 0.3 میكرون تا 5 میكرون

ج – اندازه گیری مقاومت فیلتر در مقابل فشارهای متفاوت

4- میكروسكوپ حساس

الف – میكروسكوپ صنعتی با قابلیت اندازه گیری منافذ مدیاهای فیلتر

ب – تصویر برداری با وضوح عالی بوسیله میكروسكوپ و دوربین حساس از ذرات عبور كرده از مدیای فیلتر

ج – اندازه گیری الیاف مدیاها ومقایسه مدیاهای كارخانجات مختلف خارجی به منظور اعمال سیستم كنترل كیفی

در این مكان شما می توانید به وضوح از آلودگی سطحی وعبور كرده از فیلتر و اندازه قطر منافذ مش های فیلتر آگاهی یافته و ضمن عكسبرداری از صحت و یا عدم صحت مدیای فیلتر مطمئن شوید .

- آزمایشگاه موجود و یا ابزار اعلام شده اكثر نیازهای این واحد تولیدی ومتقاضیان را برطرف نموده و در صورت ضرورت این شركت با واحدهای دارای صلاحیت كه مورد تائید مؤسسه هایی نظیر استاندارد ملی و دانشگاههای كشور باشد و همچنین مؤسسات خارجی معتبر همكاری خواهد نمود .