فيلترهاي کيسه اي از جنس الياف مصنوعي و Fiber Glass توسط اين شرکت توليد ميگردند .

کاربرد اين نوع فيلترها اغلب در هواسازها ، هواي ورودي توربين ها و کمپرسورها ميباشد .

شرکت آزاد فيلتر ، فيلترهاي کيسه اي را با دو نوع مدياي معمولي (غير ايستاده) و نيز Rigid (ايستاده) توليد مينمايد .

فيلترهاي کيسه اي ايستاده داراي ويژگي هاي از قبيل ميزان ظرفيت غبارگيري بيشتر و نيز ثابت بودن کيسه هاي فيلتر ميباشد . اين نوع فيلترهاي کيسه اي با توجه به شرايط کاري در مصارف خاص استفاده ميگردند .

کلاس فيلتراسيون : EU3(G3) الي EU9(F9)

جنس فريم : پلاستيک ، فلزي ، پلي يورتان تزريقي

جنس مديا : Synthetic Fibers ، Fiber Glass

فيلترهاي توليدي اين شرکت با استفاده از دستگاه جوش آلتراسونيک توليد ميگردند و در توليد فيلترها از نخ و سوزن استفاده نميشود که اين امر باعث عدم ايجاد نشتي و سوراخ در فيلتر ميگردد .