کاربرد اين نوع فيلترها به عنوان پيش فيلتر در صنايع مختلف از قبيل هواسازها ، خطوط رنگ صنايع خودروسازي و غيره ميباشد .

جنس اين نوع فيلترها از الياف مصنوعي ميباشد که با توجه به نوع مديا و تراکم الياف در راندمان هاي G3 الي F5 و نيز به صورت ساپورت دار ( توري محافظ در خروجي ) و بدون ساپورت ارائه ميگردد .

ضخامت فيلتر : 5 ميليمتر الي 22 ميليمتر

کلاس فيلتر : EU3 الي EU5

ابعاد : بر اساس سفارش