کاربرد اين نوع فيلترها در فيلتراسيون سيالات مختلف ميباشد که با توجه به نوع سيال ، دماي کاري و نيز ميکروريتينگ مورد نظر توسط اين شرکت توليد ميشود .

کاربرد : فيلتراسيون آب ، مايعات مختلف با کاربرد صنعتي ، صنايع پزشکي و دارويي ، صنايع شيميايي ، گاز ، هوا ، سيال گلايکول ، آمين و ...

ميکروريتينگ : 0.02 الي 100 ميکرون

گارد داخلي و بيروني :

Galvanized Steel , Stainless Steel , Polypropylene

مدياي فيلتر :

Polypropylene, PTFE, Micro Fiber Glass, MB, Stainless Steel Sintered Metal, Stainless Steel Wire Mesh