اين نوع فيلترها در واحدهای مختلف پالايشگاههاي گاز ، خطوط انتقال گاز و نيز ايستگاههای گاز کاربرد دارند و وظيفه آنها جداسازي رطوبت از گاز ميباشد .

ميکروريتينگ :

0.3 الي 5 ميکرون

لازم به ذکر است اين شرکت فيلترهای مورد نظر را به دو صورت معمولی و Multi Layer توليد مينمايد که در اسکرابرها و يونيت هايی که حجم آلودگی بالايی دارند نوع Multi Layer توسط اين شرکت به دليل چند لايه بودن و استفاده از لايه های پيش فيلتر ، پيشنهاد ميگردد